หน้าเว็บ

Lady Destination@Ubon

Lady Destination@Ubon

CityUB Present

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครอุบลราชธานี ยินดีต้อนรับ

     ยินดีต้อนรับเข้าสู่  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครอุบลราชธานี   จัดทำขึ้นเพื่อแบ่งปันและเผยแพร่ข้อมูล  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครอุบลราช...

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559

จำนวนชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

     เทศบาลนครอุบลราชธานี มีจำนวนชุมชนภายในเขต จำนวน  106 ชุมชน  ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 เขต  มีคณะกรรมการชุมชนเป็นผู้ดูแลติดต่อประสานงาน มีรายชื่อชุมชนดังนี้เขต 1  จำนวน  25 ชุมชน  ประกอบด้วย
1. โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 2
2. วัดพระธาตุหนองบัว 1
3. โรงเรียนโปลีเทคนิคฯ 1
4. โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 1
5. โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 3
6. ศาลาหนองนาควาย 1
7. ศาลาหนองนาควาย 2
8. วัดบ้านนาควาย 1
9. วัดพระธาตุหนองบัว 2
10. โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
11.โรงเรียนโปลีเทคนิคฯ 2
12. วัดบ้านนาควาย 2
13. เฉลิมพระเกียรติฯ(สวนสุขภาพ) 1
14. เฉลิมพระเกียรติฯ(สวนสุขภาพ )  2
15. โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1
16. โรงเรียนเมืองอุบล 1
17. โรงเรียนเมืองอุบล 2
18. โรงเรียนอัสสัมชัญ  2
19. วัดป่าแสนอุดม 2
20. วัดป่าแสนอุดม 3
21. วัดป่าแสนอุดม 1
22.  ต้นซอยสุขาอุปถัมภ์ 11
23.  ท้ายซอยสุขาอุปถัมภ์ 11
24. สามแยก รพ.พระศรีมหาโพธิ์ 1
25. สามแยก รพ.พระศรีมหาโพธิ์ 2

เขต 2  จำนวน   26    ชุมชน  ประกอบด้วย
1.โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 1
2. โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 3
3.โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  2
4. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1
5. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 1
6.โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 2
7. . วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  2
8. โรงเรียนนารีนุกูล
9. ซอยชยางกูร 2 ( 1 )
10. ซอยชยางกูร 2.1 (2 )
11. สวนสาธารณะอยู่วงศ์ธรรม
12.วัดปทุมมาลัย 1
13. วัดแจ้ง 1
14. วัดแจ้ง 2
15. วัดมหาวนาราม 1
16. โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีฯ 1
17. โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีฯ 2
18.วัดสว่างอารมณ์ 1
19.วัดสว่างอารมณ์ 2
20. วัดทองนพคุณ
21. วัดปทุมมาลัย 2
22. โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1
23. โรงเรียนอุบลวิทยาคม 2
24. วัดมหาวนาราม 2
25. สำนักงานศาลเยาวชนและครอบครัว
26. วัดมณีวนาราม

เขต 3  จำนวน  28  ชุมชน  ประกอบด้วย
1.โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 3
2. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 4
3. วัดท่าวังหิน
4. วัดกุดคูณ
5. โรงเรียนเทศบาล 3  สามัคคีฯ  3
6. หลังโรงเรียนเยาวเรศฯ 2
7. หลังโรงเรียนเยาวเรศฯ 3
8. สนง.ที่ดิน จว.อุบลฯ
9. หลังโรงเรียนเยาวเรศฯ 1
10. ถนนพนม 1
11. ถนนพนม 2
12. วัดกุดคูณ 2
13. วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลฯ
14. วัดโรมัน
15. วัดไชยมงคล
16. วัดสุปัฎนาราม
17. ร.ร.มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
18. ศาลาประชาคม
19. ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี
20. วัดทุ่งศรีเมือง 1
21. วัดทุ่งศรีเมือง 2
22. วัดเลียบ 1
23. วัดหลวง 1
24. วัดหลวง 2
25. วัดกลาง
26. ร.ร.เทศบาลบูรพาอุบลฯ 1
27. ร.ร.เทศบาลบูรพาอุบลฯ 2
28. วัดเลียบ 2

เขต 4  จำนวน  27  ชุมชน  ประกอบด้วย
1.วังทอง
2.วัดศรีแสงทอง
3. สำนักงานสหกรณ์การเกษตร 3
4. สำนักงานสหกรณ์การเกษตร 2
5 .สำนักงานสหกรณ์การเกษตร 1
6. ดอนเจ้าปู่ทองแดง 2
7. โรงเรียนปทุมวิทยากร 1
8. โรงเรียนปทุมวิทยากร 2
9. ดอนเจ้าปู่ทองแดง 1
10. สำนักงานขนส่งเก่า
11. ถนนอุปลีสาน 6
12. ศาลากลางบ้านดู่ 4
13. ศาลากลางบ้านดู่ 3
14. ศาลากลางบ้านดู่ 1
15. ศาลากลางบ้านดู่ 2
16.วัดสารพัฒนึก 1
17.วัดสารพัฒนึก 2
18. ทางเข้าคริสตจักร
19. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
20. วัดศรีประดู่ 1
21. วัดศรีประดู่ 2
22. ตลาดสดเทศบาล 5
23. วัดพลแพน
24. วัดบูรพา 3
25. วัดเลียบ 3
26. วัดบูรพา 1
27. วัดบูรพา 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น